středa 14. října 2015

Výstava ANDANTE / Exhibiton ANDANTE

Akademie výtvarných umění v Praze ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a Českým centrem v Miláně
Vás zvou na výstavu

Andante / 4 pražské sochařské ateliéry
Vernisáž 4. 11. 2015 v 18.30
Výstava potrvá do 28. 11. 2015

Letadlem z Prahy do Milana se dnes dostaneme za hodinu a půl. Ještě před sto lety trvala tato cesta dva i více dní. Ušetříme tak spoustu času, ale ochudíme se o postupnou proměnu krajiny kolem nás, o pomalé prožívání ubíhajícího času a našeho pohybu, ale i o myšlenky nebo zážitky s tím spojené. Dnešní zrychlený svět je prostě takový, dává nám neskonalé možnosti, ale i přináší i spoustu ztrát. Naštěstí v něm zůstávají určité kapsy, jež se svou povahou vzpírají hektickým změnám současnosti. Sochařství je jednou z nich. Po staletí se náročná rukodělná práce sochařů a sochařek odvíjela v pomalém rytmu, dodnes zápasí s materiálem, formou a prostorem. Výstava Andante je svědectvím o hledání současných českých sochařek a sochařů z nejmladší generace, je svědectvím, že zpomalit v dnešní uspěchané době je pořád možné. Přestože ubývá škol, kde se sochařství - toto výsostné a náročné umění - vyučuje, v Praze jsou hned dvě vysoké umělecké školy, kde probíhá výuka tradičním ateliérovým způsobem.

Akademie výtvarných umění v Praze byla ustavena v roce 1799 a sochařská speciálka zde fungovala od roku 1896 pod vedením nejvýznamnějších českých sochařů, jako byl Josef Václav Myslbek, Jan Štursa, Bohumil Kafka nebo Otakar Španiel. Uměleckoprůmyslová škola v Praze, založená v roce 1885, měla kamenosochařskou výuku od samého počátku, vyučovaly zde osobnosti jako Stanislav Sucharda, Ladislav Šaloun nebo Otto Guttfreund. V roce 1945 se škola zákonem proměnila ve Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Sochařský ateliér zde vedl Josef Wagner a vystudovala v něm silná poválečná generace českých sochařů a sochařek (Stanislav Kolíbal, Věra a Vladimír Janouškovi, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Zdeněk Palcr a mnozí další). Po roce 1989 vedl Ateliér všeobecného sochařství Kurt Gebauer, v současnosti mu dává tvář Dominik Lang spolu s teoretičkou Edith Jeřábkovou. Na Akademii v poválečné době působily největší osobnosti českého oficiálního sochařství Karel Pokorný, Jan Lauda, Karel Lidický nebo Miloš Axman. V roce 1990 prošla Akademie zásadní reformou a na pozice vedoucích ateliérů byly povolány nejvýznačnější osobnosti české neoficiální scény. Ateliéry sochařství vedli Karel Nepraš, Hugo Demartini, Jan Hendrych nebo Jaroslav Róna. V současnosti na AVU působí tři ateliéry sochařství pod vedením Jindřicha Zeithammla, Lukáše Rittsteina a Vojtěcha Míči. Speciální oddělení reliéfu a medaile vedené Miladou Othovou, jež je součástí Ateliéru figurálního sochařství a medaile, je v současnosti jediným českým vysokoškolským pracovištěm, kde se udržuje tradice tohoto společensky významného oboru.

Dnešní mladí sochaři a sochařky čerpají inspiraci z nepřeberných kulturních vrstev minulosti i současnosti. Jsou posedlí primitivním tvarováním hmoty, ale i delikátností renesance, exaltovaností baroka a vzpourou modernismu. Fascinují je nové materiály, ale dokáží vytěžit maximum i z těch tradičních. Sochařství se v druhé polovině 20. století radikálně proměnilo. V dnes už kanonickém textu Sochařství v rozšířeném poli Rosalind Krauss píše, že sochařství vstoupilo do završeného stavu své inverzní logiky a stalo se čirou negativitou, spojením toho, co je vyloučeno. Modernistické sochařství se radikálně vymezilo proti pomníku, nicméně tato vzpoura se záhy vyčerpala. V 60. letech hledali sochaři a sochařky cestu z této krize skrze ono rozšířené pole, jež Rosalind Krauss popisuje jako soubor protikladů, mezi nimiž je zavěšena modernistická kategorie sochy. Tyto protiklady představují místa v krajině, land-artové, ale i objektové instalace, prostorové realizace na pomezí architektury a totálního prostředí. Od přelomu milénia se toto rozšířené pole dále nezadržitelně rozpíná. Přestože je především polem plastických forem, zasahuje do virtuální reality digitálních médií, sociálních struktur, architektury, veřejného urbánního, ale i krajinného prostoru. Vedle historizujících, moderních, ale i postmoderních postojů se na výstavě tedy objevují i instalace nebo video. Naše postmediální situace však neznamená konec tradičních médií a postupů. Na obou pražských školách se studenti pořád učí pracné modelaci podle živého modelu, tříbí si své schopnosti v práci s tradičními sochařskými materiály jako je hlína, sádra, dřevo nebo kámen, zároveň však reagují na podněty současnosti a prozkoumávají možnosti sochařského uměleckého vyjádření v 21. století.

Výstava v Českém centru v Miláně je pokusem ukázat stav současného sochařství skrze práce studentů a studentek tří ateliérů AVU a jednoho ateliéru UMPRUM. Škol s výjimečnou tradicí a exkluzivním postavením na české výtvarné scéně. Přestože společenská poptávka po sochařské práci je stabilně přítomná, náročnost sochařského řemesla postavila v dnešní dravé a na výkon orientované době tento obor na samu hranu existence. Lpění na tradici, pro něž má AVU i UMPRUM nejlepší předpoklady, stejně jako možnosti rozšířeného pole současného sochařství jsou nadějí, že absolventi sochařských oborů ponesou dál břímě svého nelehkého úkolu. Kurátorka výstavy, historička umění Pavlína Morganová vybrala na výstavu představitele různých sochařských přístupů.

Jsou jimi studenti a studentky:

Jakub Goll – Ateliér figurálního sochařství a medaile AVU
Pavla Dundálková – Ateliér sochařství I AVU
Martin Malý – Ateliér sochařství I AVU
Nikola Emma Ryšavá – Ateliér sochařství I AVU
Martin Bobek – Ateliér sochařství II AVU
Ondřej Vicena – stážista Ateliéru sochařství UMPRUM (posluchač AVU – Ateliér nových médií I)
Kryštof Kučera – Ateliér sochařství UMPRUM
Pavlína Hlavsová – absolventka Ateliéru sochařství I AVU
Petra Křivová – absolventka Ateliéru sochařství II AVU

Výstava byla realizována v rámci Centralizovaného rozvojového projektu „Inovace, inspirace, interakce: mezioborová spolupráce pražských uměleckých vysokých škol" financovaného MŠMT.

České centrum Milano / Galleria del Centro Ceco, via G. B. Morgagni, 20, Milano (MM1 – Lima)
Otevírací doba: Po - Čt 13:00 - 18:00, pá 10:00 - 16:00, poslední sobotu v měsíci 10:00 - 17:00
Vstup volný


Kurátorka:
PhDr. Pavlína Morganová, Ph. D.Výstava Andante v Artmixu

čtvrtek 3. září 2015

68. Umělecký salon v Poličce, absolventi Akademie výtvarných umění v Praze

19.září byla zahájena výstava v Poličce, kde najdete i výběr z mé diplomové práce Křížová cesta /
I present a part of my work in Polička, the opening was on Saturday, September 19

čtvrtek 27. srpna 2015

středa 19. srpna 2015

Festival 18+ in Cluj, Romania

New sculpture project is coming! Petra Křivová, Adam Kovalčík and Adam Velíšek are working together to prepare a scuplture "The Transport Box Of The Saint George" for Festival 18+ in Cluj, Romania.
There should be more information soon - www.18plusfestival.rohttp://georgesbox.blogspot.com/


čtvrtek 11. června 2015
There are some photos of my work from exhibition Graduates from the Academy of Fine Arts in Prague: